Zorg & welzijn

Zorg & welzijn

Veel van de wrijving tussen mensen komt voort uit  weerstand, ergernis, boosheid, oud verdriet, een negatief zelfbeeld, angst. We kennen onszelf niet zo goed, of begrijpen niet hoe we uit de automatische patronen kunnen blijven, waardoor we onwillekeurig worden aangestuurd. Dat maakt het moeilijk om relaties ‘schoon’ te houden, en het beste van onszelf te geven. Dit kan ook gelden voor hulpverleners. Wanneer zij emotioneel stabiel en mentaal weerbaar zijn komen ze tot hun recht in het werk, en zijn ze op hun best met hun cliënten.

Als trainer, trainingsacteur en coach draag ik bij aan de kwaliteit van geestelijke gezondheidszorg door het coachen en trainen van professionals.

Mijn  trainingsaanbod bestaat onder meer uit:

  • Werken aan emotionele stabiliteit en mentale weerbaarheid voor professionals.
  • Vaardigheidstrainingen, bijvoorbeeld  omgaan met tijd en energie, afspraken maken, methodisch werken, het maken van keuzes, stellen van doelen.
  • Samenwerking en feedback.
  • Voorkomen van conflicten en de-escaleren bij agressie.
  • Motiverende gespreksvoering.
  • Communicatieve vaardigheden (slecht nieuws brengen, communicatiestijlen, contact maken).

Resultaten zijn:

  • Veerkracht en mentale weerbaarheid.
  • Goede samenwerking, zorg voor elkaar. 
  • Meer voldoening en plezier, minder verloop, minder ziekteverzuim.
  • Beter functioneren, betere resultaten.