Zorg & welzijn

Zorg & welzijn

Veel van de wrijving tussen mensen komt voort uit  weerstand, ergernis, boosheid, oud verdriet, een negatief zelfbeeld, angst. We kennen onszelf niet zo goed, of begrijpen niet hoe we uit de automatische patronen kunnen blijven, waardoor we onwillekeurig worden aangestuurd. Dat maakt het moeilijk om relaties ‘schoon’ te houden, en het beste van onszelf te geven. Dit kan ook gelden voor hulpverleners. Wanneer zij emotioneel stabiel zijn komen ze tot hun recht in het werk, en zijn ze op hun best met hun cliënten.

Als trainer, trainingsacteur en coach investeer ik in de kwaliteit van zorg & welzijn door het coachen en trainen van professionals.

Mijn  trainingsaanbod bestaat onder meer uit:

  • Werken aan emotionele stabiliteit voor professionals in zorg en welzijn.
  • Vaardigheidstrainingen, bijvoorbeeld  omgaan met tijd en energie, afspraken maken, methodisch werken, het maken van keuzes, stellen van doelen.
  • Samenwerking en feedback.
  • Voorkomen van conflicten en agressie.
  • Motiverende gespreksvoering.
  • Communicatieve vaardigheden (bijv slecht nieuws, communicatiestijlen, contact maken).

Mijn drijfveer is kwaliteit helpen verbeteren door  kennis, begrip en emotionele stabiliteit te  helpen vergroten. Zodat de professionals op hun best zijn in het werk met mensen. 

Resultaten zijn:

  • Mensen maken contact met hun drijfveren en motivatie.
  • Beter functioneren, betere resultaten.
  • Win-win situaties creëren, goede samenwerking en plezier.
  • Meer voldoening, minder verloop, minder ziekteverzuim.